Skip Navigation or Skip to Content
X
HERETIK mb.
Që ka të bëjë me herezinë a me heretikët; që përbënte a përbën një herezi; që përmbante a përmban herezi: Njeri heretik. Teoritë heretike. Mendime heretike. Libër heretik. Lëvizje heretike.