Skip Navigation or Skip to Content
X
HIDRO- fjalëform.libr.
Pjesa e parë e fjalëve të përbëra, që ka kuptimin «i ujit, i ujërave, që ka të bëjë me ujin, që punon me ujë, ujor» (p.sh. hidrobiologji, hidrocentral, hidrodinamikë, hidrokimik, hidronyjë, hidroplan, hidroteknikë, hidroterapi etj.).