Skip Navigation or Skip to Content
X
HIDROELEKTRIK mb.
Që ka të bëjë me prodhimin e energjisë elektrike nga hidrocentrale, si edhe me shpërndarjen e me shfrytëzimin e saj; që prodhon energji elektrike duke shfrytëzuar forcën e rënies së ujit. Vepër hidroelektrike. Stacion hidroelektrik. Rrjeti hidroelektrik. Central hidroelektrik hidrocentral.