Skip Navigation or Skip to Content
X
HIDROENERGJETIK mb.
Që lidhet me forcën e ujit për prodhimin e energjisë elektrike; që shfrytëzon forcën e rënies së ujit për prodhimin e energjisë elektrike. Burimet hidroenergjetike. Vepër hidroenergjetike. Stacion hidroenergjetik. Industria hidroenergjetike.