Skip Navigation or Skip to Content
X
HIDROGJEN m.kim.
Elementi më i lehtë kimik, zakonisht në trajtën e një gazi pa ngjyrë, pa erë e pa shije, që, kur bashkohet me oksigjenin, formon ujin (simboli H). Hidrogjen i lëngët. Hidrogjen i rëndë. Atomi i hidrogjenit. Djegia e hidrogjenit. Vetitë fizike dhe kimike të hidrogjenit. Bombë me hidrogjen.