Skip Navigation or Skip to Content
X
HIDROLIZË f.sh.kim.
Zbërthimi i bashkimeve joorganike me anë të ujit ose i bashkimeve organike me anë të acideve a të alkaleve të holluara me ujë. Hidroliza e kripës (e celulozës, e amidonit). Metoda e hidrolizës. I bëj hidrolizën.