Skip Navigation or Skip to Content
X
HIDROLOGJIK mb.
Që ka të bëjë me hidrologjinë, i hidrologjisë. Kërkime (studime) hidrologjike. Kushtet hidrologjike. Hartë hidrologjike. Ekspeditë hidrologjike. Regjimi hidrologjik i një rajoni.