Skip Navigation or Skip to Content
X
HIDROMETEOROLOGJIK mb.
Që ka të bëjë me hidrometeorologjinë, i hidrometeorologjisë. Shërbimi hidrometeorologjik. Studimet hidrometeorologjike.