Skip Navigation or Skip to Content
X
HIEROGLIF m.sh.
1. Figurë a shenjë simbolike, që përdoret në shkrimin e disa gjuhëve për të shënuar një nocion, një rrokje ose një tingull. Hieroglifët e egjiptasve të vjetër. Shkruar me hieroglifë.
2. kryes. sh. fig. Shkrim i pakuptueshëm ose që lexohet me shumë vështirësi. Ç'janë këto hieroglife?