Skip Navigation or Skip to Content
X
HIPERBOLË II f.sh.gjeom.
Lakore që përftohet nga prerja e një koni të dyfishtë me anë të një rrafshi, i cili shkon paralel me boshtin e konit.