Skip Navigation or Skip to Content

Rreth FjalorShqip

Motivi — Pse ekziston ky projekt

Unë isha përdorues i faqes fjalorshqip.com (WebArchive) e cila pushoi së punuari para 3 viteve. Rreth dy muaj më parë zbulova se domeni kishte skaduar dhe fatmirësisht pata mundësinë të fitoja atë përmes një ankandi.

Faqe si kjo veçse ekzistojnë, dhe për të mos qenë vetem një kopje e tyre me një emër tjeter, fjalorshqip.com ndryshon ne 2 hapësira.

  1. Kjo faqe është open source që prej fillimit
  2. Do të ofrojë veçori (features) me shumë sa i përket funksionalitetit (lexo “Synimet” më poshtë)

Gjendja e tanishme e projektit

Fillimisht kam krijuar një baze të vogël por funksionale të fjalorit. Përdoruesit tashmë mund të shfrytëzojnë faqen për të kërkuar fjalë dhe për të gjetur definicionet e tyre (të kufizuara për fjalët me tre ose më shumë shkronja). Faqja ndërtohet ne fajlla statik dhe shërbehet përmes CloudFlare Pages. JavaScript në klient (shfletues) përdoret për ekzekutimin e kërkimit. Momentalisht kutia për kërkim shfaq vetëm fjalët që përputhen saktësisht me fjalën e kërkuar, me përjashtim të karaktereve speciale si ë dhe ç, që mund të zëvendësohen përkatësisht me e dhe c.

Synimet

Përmirësim i Kërkimit të Fjalëve

Funksionaliteti i Fjalëve të Ngjashme

Përfshirja e një hapësire me “fjalë të ngjashme” krahas definicioneve p.sh. sinonimet dhe antonimet.

Pasurimi i Fjalorit

Përpjekje të vazhduara për të pasuruar dhe zgjeruar fjalorin me informacione shtesë. Në të ardhme më të largët fjalorshqip mund të shërbejë edhe si platformë të plotë që lehtëson përditësime dhe kontribute në fjalor nga përdoruesit. Veçorive të mundshme të kësaj platforme mund të jenë:

Fjalorthi mobil

Zhvillimi i një aplikacioni që lejon përdoruesit të krijojë fjalorthe personale (krahasuar me vocabulary app dhe jo dictionary app).

Perpunuesi i fjalëve

Pjesë kyqe e algoritmet të kërkimit është perpunimi i të dhënave para se të futen në index. Një prej përpunuesëve më të rëndësishëm është “Stemmer” (krasitës?), i cili e transformon një fjalët me kuptim të njejtë ne një rrënjë të përbashkët. Fatkeqsisht nuk ka një program të till open source për gjuhën shqipe edhepse për gjuhët tjera ekzistojnë shumë të tille. Meqenëse një krasitësi do t’i përfitonte edhe kjo faqe, një prej qëllimeve është zhvillimi i një programi të tillë.

Open Source

Ky projekt është me krenari open source, dhe kodi ofrohet në GitHub. Së shpejti kodit do të i’a bashkangjis një licensë MIT që lejon perdorimin dhe ndryshimin e pakfizuar te programit.

Kontribuoni

Përkthimet dhe Dokumentacioni

Për ndryshimet në fjalor, përkthimet e teksteve në faqe apo shtimin e dokumentacionit te programit ne gjuhën shqipe mund t’i bëni duke dërguar sugjerime ne [email protected], përmes Issues ose direkt përmes PRGitHub.

Ndryshimet në kod

Për ndryshime të vogla ose permirësime të bugs ju lutem të hapni PR ne GitHub. Nëse ndryshimi është shumë i madh ose nëse keni ide të reja për ofrimin e shërbimeve të tjera atëher ju preferoj që të përdorni Discord ose të dërgoni email. Gjithashtu të njejtat menyra të kontaktit mund ti përdorni për të bëre pyetje rreth organizimit të kodit, testimit apo logjikës në disa sektore të programit.

Raportimi i bugs

Bugs mund të raportohen përmes IssuesGitHub ose metodave të tjera të kontaktit.